პასუხები ბეჭდვა

 

ქ.თბილისის მერია

16.09.2011

21.09.2011

06.09.2011

06.10.2011

10.10.2011

13.10.2011

13.10.2011

17.10.2011

17.10.2011

09.11.2011

დადგენილება1

30.12.1996

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

04.10.2011

ბრძანება 2–411

ოქმი

მოხსენებითი ბარათი

04.10.2011

02.12.1997

ოქმი #22

მოხსენებითი ბარათი

 

თბილისის არქიტექტურა

29.09.2011 – 1

29.09.2011 – 2

10.10.2011

10.10.2011

10.10.2011

10.10.2011

10.10.2011

13.10.2011

13.10.2011

ბრძანება #498

17.10.1997

 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრი

03.10.2011 

24.10.2011 

26.10.2011 

 

ქ.თბილისის საკრებულის აპარატი

05.10.2011 – 1

05.10.2011 – 2

05.10.2011 – 3

დადგენილება #41 31.03.2006

დადგენილება #16 28.02.2007

05.10.2011

05.10.2011

05.10.2011

საექსპერტო დასკვნა

05.10.2011

საქართველოს პარლამენტი

04.06.1998

17.06.1998

18.06.1998

Tbilisi City Hall Ecology and Greenery Planting City Department

13.09.2011